ניהול השקעות באתגר

ניהול השקעות באתגר

מחויבים לשירות

אתגר מעמידה לרשות כל לקוח מנהל תיקים אישי, מתוך הבנה מלאה של הצורך בקשר אישי במיוחד. כשמדובר בנכסים פיננסיים. מנהל התיק זמין ללקוח, קשוב אליו ומטפל אישית בכל ענייניו. ניהול התיק של הלקוח נעשה עם האצבע על הדופק בכל הנוגע להתפתחויות בשוק ההון ומבוצעים בו שינויים בהתאם לצרכיו האישיים של הלקוח.

אתגר מקיימת מערכת דיווח שוטף ללקוחות הכוללת:
משלוח דו”חות באופן סדיר בכל רבעון
אפשרות לצפות בתיק באתר האינטרנט של מזרחי-טפחות (ללקוחות המנהלים את חשבונם בבנק מזרחי טפחות) 
 

כל אחד והאתגר שלו

לאתגר נגישות מלאה לכל שוקי ההון וזירות המסחר בארץ ובעולם. היא מציעה אפשרויות השקעה מגוונות, הן בארץ והן בשוק ההון הבינלאומי. החברה מנהלת השקעות המתאימות לכל סוגי המשקיעים: משקיעים מוסדיים, משקיעים פרטיים בכל רמת סיכון מוגדרת, ומשקיעים במט”ח.

ניהול השקעות וסיכונים, מקצועי וארוך טווח

ניהול השקעות באתגר נעשה בראיה ארוכת טווח, תוך ניהול הסיכונים בתיקים המנוהלים. ההשקעות בניירות ערך בתיקים נעשות לאחר ביצוע אנליזה ע"י מחלקת ההשקעות באתגר, ובהתאם למגבלות שנקבעות ע"י דירקטוריון החברה לצורך הגבלה ותיחום רמת הסיכונים בתיקים המנוהלים.

אתגר מנהלת תיקי השקעות עבור לקוחות כל הבנקים

החברה מנהלת מגוון מסלולי השקעה:
תיקים מעורבים (מניות, אג”ח, קרנות סל), תיקי תעודות סל, תיקי מט"ח.
ההחלטה על סוג התיק והרכבו מתקבלת על בסיס הצגת מגוון מקסימלי של אפשרויות בפני הלקוח, והתאמה אישית ללקוח לאחר בחינה מעמיקה של העדפותיו וצרכיו.
 
פרטים נוספים בטלפון: 03-5558855 או 2528* 
  

הערות משפטיות

אין באמור לעיל להוות הבטחה לתשואה כזו או אחרת לכל דבר ועניין, בין במישרין ובין בעקיפין. המידע המופיע במסמך זה אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר לצורך קבלת החלטת השקעה ואינו מתיימר להתחשב בנתוני אדם זה או אחר ובצרכיו.

 

הצעד הראשון לניהול השקעות

לתיאום פגישה מקצועית בלתי מחייבת מלאו את הפרטים
נא להזין שם פרטי
נא להזין שם משפחה
נא להזין טלפון